1

About قفس پرنده

News Discuss 
پرندگان بی بند و باری که به طور مرتب از قفس خود خارج نمی شوند، مانند اکثر فنچ ها، عروس هلندی و قناری ها، به قفس های بزرگتری نیاز دارند که به اندازه کافی بلند باشند تا پرواز کنند. میله ها باید از هم به اندازه ای فاصله داشته باشند https://loanbookmark.com/story16599559/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-no-further-a-mystery

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story