1

بهترین توصیه شما ممکن است همیشه دریافت درباره قیمت ظروف رنگ

News Discuss 
اکنون بعد از برش و کنترل نهایی، محصول بسته بندی شده و بعد از اتصال کارت مشخصات فنی بر روی آن به بازار عرضه می شود. بعد از تکمیل محصول و انجام کنترل کیفی آن در تعداد مشخص بسته بندی شده و بعد از اتصال کارت مشخصات فنی محصول https://e-bookmarks.com/story13811486/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story