1

کارشناسی خودرو اتوبلد

News Discuss 
برای خرید خودروی مزدا نیو به هر کارشناسی مراجعه میکردم میگفت هیچ ضمانتی برای رنگش نمیدیم و برگه کارشناسی هم نمیدیم وقتی پرس و جو کردم متوجه شدم که کارشناسی رنگ مزدا کار هرکسی نیست و خیلی پیچیده و حساسه بخاطر همین هست که ضمانت نمیکنن تا اینکه دوستم کارشناسی https://single-bookmark.com/story13598078/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story