1

قهرست بها for Dummies

News Discuss 
دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۳ البته بعضی از سازمان ها و شرکت های دولتی دارای فهرست بها برقی خاصی برای پروژه های برقی خود هستند. در فهرست بها تاسیسات برقی تنظیم شده توسط سازمان برنامه و بودجه تمامی موارد و آیتم ها رشته https://omigo.ir/fehrest-baha

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story